Yahoo Suche Web Suche

  1. Etwa 50.700 Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. Międzynarodówka Liberalna (ang. Liberal International, LI) – międzynarodówka skupiająca partie liberalne. Rys historyczny. Partie liberalne tradycje współpracy ponadnarodowej wywodzą od spotkania grupy liberałów, które odbyło się we Francji w 1823 roku. To na tym spotkaniu uczestnicy przygotowali dokument („Plan liberałów na ...

  2. Liberal International, LI) – międzynarodówka skupiająca partie liberalne. Rys historyczny Partie liberalne tradycje współpracy ponadnarodowej wywodzą od spotkania grupy liberałów, które odbyło się we Francji

  3. międzynarodówka – organizacja międzynarodowa skupiająca partie polityczne o podobnej orientacji ideologicznej. Międzynarodówka Komunistyczna (Komintern) Międzynarodówka Socjalistyczna. Międzynarodówka Liberalna. Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna.

  4. Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, ALDE Party) – europejska partia polityczna, działająca głównie na obszarze Unii Europejskiej, zrzeszająca ponad około 55 krajowych ugrupowań politycznych o profilu liberalnym. Do 2012 działająca jako Partia Europejskich Liberałów, Demokratów i Reformatorów (ang.

  5. Międzynarodówka – organizacja międzynarodowa skupiająca partie polityczne o podobnej orientacji ideologicznej. Pierwsze międzynarodówki były tworzone w XIX wieku przez organizacje socjalistyczne. Międzynarodówki socjalistyczne i komunistyczne: I Międzynarodówka (Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników) (28 września 1864 – 1876)

  6. Międzynarodówka powstała w czasie Komuny Paryskiej, w 1871. Aż do 1888 śpiewano ją jednak do melodii Marsylianki [1] . Od końca XIX wieku pieśń stała się nieformalnym hymnem międzynarodowego ruchu socjaldemokratycznego, skupionego w II Międzynarodówce.