Yahoo Suche Web Suche

  1. Etwa 920.000 Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. Czech is a member of the West Slavic sub-branch of the Slavic branch of the Indo-European language family. This branch includes Polish, Kashubian, Upper and Lower Sorbian and Slovak. Slovak is the most closely related language to Czech, followed by Polish and Silesian. [8] The West Slavic languages are spoken in Central Europe.

  2. Výrazným znakem strunovců je pevná, ornamentovaná kutikula. Strunovci jsou jednopohlavní živočichové a vykazují pohlavní dimorfismus. Rozmnožují se až na výjimky pohlavně, jediný africký druh nepohlavně . Na rozdíl od hlístic je vývoj strunovců nepřímý, probíhá přes miniaturní larvu. Larvy parazitují v těle ...

  3. Die tschechische Sprache (veraltet böhmische Sprache; tschechisch: český jazyk bzw. čeština) gehört zum westslawischen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie . Das Tschechische wird von rund 10,6 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen (Stand: 2016), von denen zirka 10,4 Millionen in Tschechien leben, wo es die Amtssprache ist. [2]

  4. The Czech languageis a Slavic languagespoken by people in the Czech Republic. Ten million people speak it. It is very similar to the Slovak language; the differences between these two languages are small enough that speakers of Czech and Slovak usually understand each other.

  5. The Czech Wikipedia (Czech: Česká Wikipedie) is the Czech language edition of Wikipedia. This Wikipedia contains 520,904 articles, 2,725 active users, and 31 administrators. It was created on May 3, 2002 on a request of a Czech editor of the Esperanto Wikipedia. However, at that time, Wikipedia ran on UseMod software.

  6. The Czech language developed at the close of the 1st millennium from common West Slavic. Until the early 20th century, it was known as Bohemian . Early West Slavic [ edit] Among the innovations in common West Slavic is the palatalization of velar ch > š ( vьšь 'all'), while s ( vьsь) developed in the East and South Slavic dialects.