Yahoo Suche Web Suche

  1. Etwa 30 Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. Bremen Hauptbahnhof ist der wichtigste Bahnhof in der Stadtgemeinde Bremen, im Zwei-Städte-Staat Freie Hansestadt Bremen und in der Metropolregion Nordwest. Er befindet sich nordöstlich der Innenstadt in der Bahnhofsvorstadt .

  2. nl.wikipedia.org › wiki › BremenBremen - Wikipedia

    Bremen kan verwijzen naar: Bremen (stad), een stad in Noord-Duitsland; Bremen (Ense), een dorp in de gemeente Ense, Noordrijn-Westfalen; Bremen (Geisa), een dorp in de Duitse gemeente Geisa in Thüringen, Duitsland; Vrije Hanzestad Bremen, een deelstaat van Duitsland; Prinsaartsbisdom Bremen, het wereldlijk gebied van de aartsbisschop van Bremen

  3. Bremen is een kreisfreie Stadt in Noord-Duitsland die samen met Bremerhaven de deelstaat Vrije Hanzestad Bremen vormt. De stad telt 566.573 inwoners [2] en is daarmee de tiende stad van het land. Bremen stad ligt aan weerszijden van de Wezer , de rivier waaraan de oude Hanzestad waarschijnlijk zijn ontstaan te danken heeft.

  4. History. Main articles: History of Bremen (city) and Timeline of Bremen When the Holy Roman Empire was dissolved in 1806, the Free Imperial City of Bremen (as of 1646, after earlier privileges of autonomy of 1186) was not mediatised (incorporated into the enlarged territory of one of the surrounding monarchies) but became a sovereign state officially titled the Free Hanseatic City of Bremen.

  1. Nutzer haben außerdem gesucht nach