Yahoo Suche Web Suche

Suchergebnisse

 1. Suchergebnisse:
 1. 10. Mai 2024 · Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội xuất sắc giành 01 Giải Nhất và 04 Giải Ba tại Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 30 năm 2024. 16/04/2024. AA Awards - Tôn vinh đồ án sinh viên kiến trúc xuất sắc nhất năm 2023. 03/01/2024. 34 đội “phô diễn ...

  • Liên hệ

   23 04/2024 Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi...

 2. List of high schools in Hanoi, Vietnam. Hanoi is a city with a diverse system of high schools; including public schools, private schools, specialized schools and schools with foreign elements.

 3. Trong khi đó ở Huế thì lập Trường Hậu bổ (Huế) từ năm 1911 tiếp nhận các sĩ tử muốn trau giồi thêm để bổ vào ngạch. Năm 1915 Bắc Kỳ bỏ khoa cử và hai năm sau, năm 1917 Trường Sĩ hoạn cũng bị giải thể. Thay vào đó là Trường Pháp chính Đông Dương (École de Droit et d ...

 4. Vor 3 Tagen · Quyết định Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2024. 16/05/2024. Số: 188/QĐ-ĐHKT-KHCN ngày 16 tháng 5 năm 2024. Nội dung Quyết định xem tại đây.

 5. 11. Mai 2016 · Chương trình đào tạo các ngành trình độ đại học của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 11/05/2016. 1. Ngành Kiến trúc. Mô tả chương trình đào tạo. Đề cương chi tiết học phần. 2. Ngành Quy hoạch vùng và đô thị. Mô tả chương trình đào tạo.

 6. Founded in 1969, Hanoi Architecture University (HAU) is the first university of architecture in Vietnam. Today, it gathers 11,000 students with 2,000 graduates per year, 410 teachers, 380 technical and administrative staff around 9 faculties: architecture, urban and rural planning, civil engineering, urban management, infrastructure techniques ...

 7. Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2015 theo Quyết định số 1240/QĐ-ĐHKT-TH về việc “Thành lập Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế”.Chức năng bao gồm đào tạo quốc tế, quản lý hợp tác quốc tế, tư vấn du học và việc làm ...