Yahoo Suche Web Suche

Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. Vor 2 Tagen · Precies 25 jaar geleden barstte de dioxinecrisis los in België, een tot dan ongezien voedselschandaal met verregaande gevolgen. De crisis leidt niet alleen tot een verkiezingsnederlaag voor de CVP van toenmalig premier Jean-Luc Dehaene, maar ook tot de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).