Yahoo Suche Web Suche

Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. Erkân-ı Harbiye Mektebi. PDF. 15’inci yüzyıldan sonra dünyada meydana gelen gelişmeler ve özellikle aydınlanma çağı ile birlikte Avrupa’da başlayan yenilik hareketleri, devletlerin kurdukları ordulara da yansımış ve sömürgecilik yarışında üstünlüğü ele almak için büyük bir mücadele başlamıştır. 18’inci ...

  2. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1902'de katıldığı ve şimdi Askeri Müze olarak kullanılan Pangaltı'daki Erkân-ı Harbiye Mektebi'nden 1905'te mezun olmuştur. Kaynakça

  3. Ordunun kurmay subay ihtiyacını karşılamak üzere açılan erkânıharp sınıfı, Meşrutiyet döneminde Harbiyeden ayrılarak Erkân-ı Harbiyye Mektebi adıyla müstakil bir eğitim kurumu haline getirildi.

  4. Mekteb-i Erkan-ı Harbiye (tam adı: Mekteb-i Erkan-ı Harbiyye-i Şahane) veya Erkan-ı Harbiye Mektebi, Osmanlı Ordusu 'na kurmay subay yetiştiren askeri okul. 1845 yılındaki Osmanlı padişahı I. Abdülmecid 'in fermanı ile Emin Paşa, Fuad Paşa ve Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'den oluşan Askeri öğretim Kurulu tarafından alınan karar gereğince, kurmay s...

  5. Anfang September 1909 zog die Schule in den Yıldız-Palast in die Prinzenabteilung (heute von der Yıldız Teknik Üniversitesi genutzt) um, wurde organisatorisch verselbständigt und bekam den Namen Mekteb-i Erkân-ı Harbiye („Schule der Generäle“).

  6. Doğruer begann nach dem Schulbesuch 1901 eine Ausbildung zum Offizier an der Heeresschule (Mekteb-i Erkân-ı Harbiye), die er als Leutnant (Teğmen) abschloss. Zu seinen Lehrgangskameraden gehörten neben Mustafa Kemal Atatürk auch Kâzım Özalp und Ali Fuat Cebesoy.

  7. 13 Ekim 1923’te İstanbul Beyazıt’ta bugünkü İstanbul Üniversitesinin merkez binasında, “Mekteb-i Alî-yi Askeri” adıyla yeniden öğretime başlamış olan Kara Harp Enstitüsü, 24 Mart 1924’de “Erkân-ı Harbiye Mektebi Müdürlüğü” adını alarak Yıldız Sarayı’na nakledilmiştir. 1927’de adı “Harp Akademisi ...