Yahoo Suche Web Suche

Suchergebnisse

 1. Suchergebnisse:
 1. Shkolla “Mileniumi i Tretë” punon me plane dhe me programe të avancuara të Ministrisë së Arsimit, të Shkencës dhe të Teknologjisë, duke shfrytëzuar çdo mundësi për qasje inovative. Mësimi në klasat e ulëta zhvillohet sipas metodologjisë së mirënjohur “Hap pas hapi”, ndërsa mësimi me fëmijët e moshës 11-17 vjeçare zhvillohet me metoda bashkëkohore të ...

  • Për ne

   Lulzim Thaçi. Mësimdhënës i Fizikës dhe Astronomisë Master i...

  • Aktivitetet

   Shkolla “Mileniumi i Tretë” fillon edhe me aktivitetet për...

  • KPSH

   KPSH . KPSH – Këshilli i Prindërve të Shkollës “Mileniumi i...

  • Apliko Tani

   Regjistrimi i nxënësve aktualë të Shkollës “Mileniumi i...

 2. Mileniumi i Trete, Pristina. 30,750 likes · 140 talking about this · 67 were here. Shkolla "Mileniumi i Tretë" është shkollë jopublike e nivelit fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë... Mileniumi i Trete, Pristina. 30,750 likes · 1 ...

  • 31,3K
  • Mileniumi i Tretë1
  • Mileniumi i Tretë2
  • Mileniumi i Tretë3
  • Mileniumi i Tretë4
  • Mileniumi i Tretë5
 3. Schulname Mileniumi i Tretë. Land. Kosovo. Adresse Sokol Sopi Nr. 107. Prishtina 10000. Kosovo. mileniumi3.net. Schülerinnen und Schüler. 884. Lehrerinnen und Lehrer. 70. PASCH-Schultyp. Fit-Schule. PASCH-Schule seit. 2010. Kontakt über das Goethe-Zentrum Prishtina.

 4. Shkolla "Mileniumi i Tretë" është shkollë jopublike e nivelit fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë (klasat 0-1-12), e themeluar nga Qendra për Arsim e Kosovës në vitin shkollor 2004/05. Në shkollën "Mileniumi i tretë" puna zhvillohet sipas kurrikulit të Kosovës, duke i shfrytëzuar maksimalisht mundësitë për qasje inovative.

 5. Mileniumi i Trete, Priština. Gefällt 30.584 Mal · 77 Personen sprechen darüber · 29 waren hier. Shkolla "Mileniumi i Tretë" është shkollë jopublike e nivelit fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm ...

 6. Shkolla “Mileniumi i Tretë’ filloi punën në vitin shkollor 2004/05 me 118 nxënës të regjistruar në klasën e parë dhe të pestë, në një objekt prej 1,000 m2. Fillimisht u licencua si shkollë fillore dhe e mesme e ulët për klasat 1-9, ndërsa në vitin e parë të punës kishte 25 punonjës. Në vitin shkollor 2005/06 filloi ...