Yahoo Suche Web Suche

Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. Vor 2 Tagen · Wydarzenia archiwalne | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Strona główna. Wydarzenia archiwalne. 18 - 19 maj 2024. Noc Muzeów w SGH. Lokalizacja: SGH. spotkanie. 16 maj 2024. Zdrowie mózgu a rytm współczesnego życia – jak minimalizować ryzyko udaru? Lokalizacja: online. Organizator: Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami. webinarium.

  2. Vor 5 Tagen · Kwalifikacja dodatkowa do programów wymiany na semestr letni w roku akademickim 2024/2025: 6 - 20 maja 2024. W kwalifikacjach do programów wymiany mogą brać udział studenci wszystkich poziomów (i trybów) studiów wg poniższych informacji: studiów licencjackich: Erasmus+, umowy bilateralne, PIM oraz CIVICA „Engage Track”.

  3. Vor 5 Tagen · Szkoła Główna Handlowa w Warszawie al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa budynek G: pok. 146, 147 e-mail: gazeta@sgh.waw.pl. PISMO SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE . Wydanie internetowe Serwis Gazeta SGH - Życie uczelni. Red ...

  4. Vor 4 Tagen · SKN Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na kolejną edycję „Business in Praxis”, która odbędzie się 21 i 23 maja w sali 2A, w budynku C SGH. Celem „Business in Praxis” jest zwiększanie współpracy między firmami i studentami SGH, przełamanie bariery językowej oraz poznanie różnic kulturowych w biznesie w ...

  5. Vor 4 Tagen · W budynku zlokalizowanym we wschodniej części parku Pole Mokotowskie do 2022 roku działał Klub Studencki „Park” należący do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Teraz w tym miejscu powstanie nowa przestrzeń pełniąca funkcje kulturalne i edukacyjne. Obecnie kończą się prace nad dokumentacją. Szkoła Główna Handlowa planuje ...

  6. Vor 5 Tagen · © Szkoła Główna Handlowa w Warszawie al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa centrala: +48 22 564 60 00

  7. Vor 3 Tagen · Turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Turystyka i rekreacja - Uniwersytet Szczeciński Turystyka i rekreacja - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu