Yahoo Suche Web Suche

Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. Vor einem Tag · Note from Ivars Taurins. When Handel turned to writing large-scale works in English, he set the benchmark for future generations. His oratorios inspired Haydn to write his two great works, The Creation and The Seasons, and influenced 19th-century composers such as Beethoven and Mendelssohn. Handel’s genius as a composer of opera and of large ...

  2. Vor 4 Tagen · See the best tours & trips for seniors in Azores Archipelago. Join other 50 plus travelers while exploring places like Ponta Delgada and Lisbon. Choose from 13 trips with 874 customer reviews.

  3. Vor einem Tag · Els professionals taurins i treballadors amb discapacitat es poden jubilar amb 55 anys amb el 100% de la pensió. Entre els taurins, només matadors, banderillers i altres treballadors específics ho poden fer, si han cotitzat almenys 10 anys. Altres professionals taurins han d'esperar fins amb 60 anys o fer front a una reducció del 8% anual, si es jubilen abans.

  4. Vor 4 Tagen · La institució provincial ha obert el termini per a sol·licitar les subvencions dirigides a associacions culturals taurines de la província per a la realització de festejos taurins i que compten per al present exercici amb un pressupost de 140.000 euros.

  5. Vor 4 Tagen · Jahresbeitrag von nur CHF 60. Zugang zu Projekten über unsere Partner. Massgeschneiderte Partnerangebote. Buchung von Ferien im Baudenkmal, Rabatt von CHF 50 .-. Jetzt Mitglied werden. Seit über 25 Jahren die Multimedia-Plattform für die Generation 55+. Eine Non-Profit-Organisation für Seniorinnen und Senioren in der Schweiz.

  6. Vor 2 Tagen · Tot un exemple. Així que AnimaNaturis sosté, en definitiva, que la decisió "marca una fita en l'evolució de les festivitats taurines a Espanya i podria servir d'exemple per a altres localitats que celebren esdeveniments taurins, promovent un futur on la diversió i la compassió vagen de la mà".

  7. Vor 2 Tagen · José Ortega Canotorna a torejar. Amb 70 anys, el de Cartagena ha celebrat dos festivals taurins en petitíssimes i infinitesimals places de Castella-La Manxa i Castella i Lleó. Escenaris de quarta on exhibir el seu detestable art de tortura animal, tot i que ara ja no s'atreveix amb animals adults, no fos cas que la cosa acabés en tragèdia.