Yahoo Suche Web Suche

 1. Etwa 182.000.000 Suchergebnisse

 1. amazon.de wurde im letzten Monat von mehr als 1.000.000 Nutzern besucht

  Erhalten auf Amazon Angebote für konrad adenauer werner biermann im Bereich Bücher. Entdecken tausende Produkte. Lesen Kundenbewertungen und finde Bestseller

 1. Suchergebnisse:
 1. Konrad Adenauer (1952) Konrad Hermann Joseph Adenauer (* 5. Januar 1876 in Köln; † 19. April 1967 in Rhöndorf; eigentlich Conrad Hermann Joseph Adenauer) war von 1949 bis 1963 der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und von 1951 bis 1955 zugleich erster Bundesminister des Auswärtigen .

  • Engels

   Konrad Adenauer was born as the third of five children of...

  • Emma Weyer

   Im Sommer 1901 lernte sie im Tennisclub Pudelnass Konrad...

  • élete
  • Külpolitikája
  • Pártvezetőként
  • Gazdaságpolitikája
  • Főbb Művei
  • Források

  Konrad Adenauer 1876. január 5-én, Johann Konrad Adenauer (1833–1906) és Helene Scharfenberg (1849–1919) harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot. Az erős katolikus, kispolgári családi háttér alapvetően meghatározta későbbi személyiségét. Középiskoláját Kölnben végezte, 1894. március 5-én tette le az érettségi vizsgát. Ezt követően Freiburgban,...

  Külpolitikájának fő jellemzői: 1. az ország szuverenitásánakhelyreállítása 2. az NSZK integrálása Nyugat-Európába: Kancellársága alatt csatlakozott az NSZK az Európa Tanácshoz (1949), az Európai Szén- és Acélközösséghez (1951), a NATO-hoz (1955). 1957-ben Adenauer írta alá az NSZK részéről az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló nemzetkö...

  A legnagyobb hatású kereszténydemokrata politikusok egyike volt. 1945-ben a Kereszténydemokrata Unió (Christlich-Demokratische Union, CDU) alapító tagja. A brit megszállási övezetben működő szervezet elnöke (1946 – 1950), a párt országos elnöke volt 1950-től 1966-ig.Vezetése alatt a CDU befolyásos tömegpárttá vált.

  Nyugat-Németország újjáépítését tűzte ki célul. A Marshall-tervre és Ludwig Erhard neoliberálisgazdaságpolitikájára támaszkodva gyors gazdasági fellendülést ért el és sikerült a szociális ellentéteket csökkentenie.

  Erinnerungen (4 kötet, 1965–1983)
  Reden 1917 – 1967 (1975–1979)
  Briefe(1983-tól)

  Adenauer, Konrad – Kereszténydemokrácia Tudásbázis, Barankovics István Alapítvány Archiválva 2016. március 4-i dátummal a Wayback Machine-ben

 2. Konrad Paul Karl Adenauer (* 9. Januar 1945 in Honnef) ist ein deutscher Jurist und Vereinsfunktionär sowie ein Enkelsohn des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer

  • Život
  • Význam
  • Kontroverze
  • vyznamenání A Ocenění
  • dílo
  • odkazy

  Život do konce druhé světové války

  Pocházel z katolické úřednické rodiny z Porýní. Jeho otec Johann Konrad Adenauer (1833–1906) bojoval v roce 1866 v bitvě u Hradce Králové. Studoval práva a ekonomii ve Freiburgu, Mnichově a Bonnu. Zprvu pracoval jako soudní přísedící (1902–1904), pak v advokátní kanceláři v Kolíně nad Rýnem. Od r. 1906 městský radní za katolické Centrum v Kolíně, 1917–1933 ve funkci vrchního starosty města. Od 1920 člen pruské státní rady, později její prezident. Během rúrské krize (1923) podporoval myšlenku...

  Život po druhé světové válce

  V květnu 1945 jej Američané znovu dosadili do úřadu vrchního starosty Kolína, v říjnu ho sesadili Britové. Od března 1946 byl předsedou CDU v britské okupační zóně, následně předsedou frakce CDU na sněmu Severního Porýní-Vestfálska, v roce 1948 se Adenauer stal předsedou parlamentní rady a 15. září 1949 zvolen prvním kancléřem Západního Německa. Adenauerovým hlavním cílem byla integrace SRN do západoevropského politického a ekonomického systému. V hospodářské sféře se přikláněl k modelu sociá...

  Je považován za jednoho z nejvýznamnějších německých politiků 20. století. Byl zakladatelem Křesťanskodemokratické unie. V anketě Unsere Besten byl hlasováním televizních diváků zvolen největším Němcem všech dob. Adenauer po druhé světové válce pochopil, že nejrychlejší obnova Německa bude možná jen v těsné spolupráci s USA. Vždy prosazoval proamer...

  Jedním z hlavních poradců a spolupracovníků kancléře Adenauera byl bývalý nacista Hans Globke, který se v nacistickém Německu jako právník na ministerstvu vnitra podílel na tvorbě protižidovských norimberských zákonů. Ještě v roce 1957 tvořili bývalí nacisté až 77 % vedoucích pracovníků na západoněmeckém ministerstvu spravedlnosti. Globke umožnil m...

  Konrad Adenauer během svého života obdržel řadu státních i nestátních, národních i mezinárodních ocenění a vyznamenání, která odráží jeho funkci německého kancléře, kterou zastával od roku 1949. Byl také držitelem více než dvaceti čestných doktorátů, které obdržel od německých i zahraničních univerzit. Také po něm byla pojmenována řada staveb, ulic...

  Adenauer im Dritten Reich (Adenauer ve Třetí říši), Berlin – Rhöndorf 1991.
  Erinnerungen (Paměti), Frankfurt nad Mohanem 1970.
  Teegespräche 1950–1954 (Rozhovory u čaje), Berlin – Rhöndorf 1984.

  Literatura

  1. NOVÁK, Miloslav. Kancléř Adenauer. Praha: Irma, 1995. 182 s. ISBN 80-901353-3-1. 2. WILLIAMS, Charles. Adenauer: otec nového Německa (Adenauer: the Father of the New Germany). Praha: BB art, 2002. 470 s. ISBN 80-7257-931-2. 3. BECKER, Winfried. De Gasperi und Adenauer. Prague Papers on the History of International Relations. 2004, roč. 8, s. 251–279. ISBN 80-7308-093-1. 4. Berwid-Buquoy, Jan / Paul B. Wink: Konrad Adenauer – Člověk a politik, vydal Konrad-Adenauer-Stiftung (dvojjazyčná pub...

  Související články

  1. První vláda Konrada Adenauera 2. Druhá vláda Konrada Adenauera 3. Třetí vláda Konrada Adenauera 4. Čtvrtá vláda Konrada Adenauera 5. Pátá vláda Konrada Adenauera

  Externí odkazy

  1. Obrázky, zvuky či videa k tématu Konrad Adenauer na Wikimedia Commons 2. Osoba Konrad Adenauerve Wikicitátech 3. Seznam děl v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Konrad Adenauer 1. Galerie Konrad Adenauer na Wikimedia Commons 2. Ladislav Mrklas: Konrad Adenauer 3. Konrad Adenauer [online]. Česká televize, 2007-04-07 [cit. 2022-05-09]. Dostupné online. video z cyklu České televize Historický magazín

  • Centrum (1906–1945), CDU (1945–1967)
  • funkce zřízena, (vojenští guvernéři a velitelé okupačních zón)
 3. Konrad Adenauer (1952) Adenauer op en ole 2- Mark -Münt Konrad Hermann Josef Adenauer (* 5. Januar 1876 in Köln; † 19. April 1967 in Rhöndorf bi Bonn) weer de eerste Bunnskanzler vun'd Bunnsrepubliek Düütschland .

 4. Konrad Adenauer ist der Taufname von bislang drei Flugzeugen der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung, die dem Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler, den Bundesministern sowie den Präsidenten des Bundestages, des Bundesrates und des Bundesverfassungsgerichts als Transportmittel dienen. Namensgeber ist Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik. Schwesterflugzeug ist die Theodor Heuss.

 1. amazon.de wurde im letzten Monat von mehr als 1.000.000 Nutzern besucht

  Erhalten auf Amazon Angebote für konrad adenauer werner biermann im Bereich Bücher. Entdecken tausende Produkte. Lesen Kundenbewertungen und finde Bestseller