Yahoo Suche Web Suche

  1. Etwa 242 Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. Vor 3 Tagen · Diese Positionen vertrat Ponto in Zeitungsbeiträgen und vor der von Bundesfinanzminister Hans Apel einberufenen „Studienkommission Grundsatzfragen der Kreditwirtschaft“ (1975–1979). Als diese ihren Abschlussbericht vorlegte, hätte sich Ponto in weiten Teilen bestätigt sehen können. Jedenfalls stellte sie fest, dass Banken keineswegs ...

  2. Vor 2 Tagen · August – Wikipedia. 23. August. Der 23. August ist der 235. Tag des gregorianischen Kalenders (der 236. in Schaltjahren ), somit bleiben 130 Tage bis zum Jahresende. Historische Jahrestage. Juli · August · September.

  3. 7. Dez. 2023 · In Ter Apel slapen asielzoeke­rs op matrasjes in gangen, op stoelen of zelfs in de spreekkame­rtjes van de Immigratie­en Naturalisa­tiedienst. Twee dagen lang had Van der Burg het in Brussel over de migratiede­al met Tunesië en een Europees migratieen asielpact, waarover de Europese Raad nog deze maand overeenste­mming moet bereiken met het Europees Parlement.

  4. 7. Dez. 2023 · Os inspetores visitaram o centro Ter Apel, na província neerlandesa de Groningen, e deram razão às reclamações da Agência Central de Acolhimento de Requerentes de Asilo (COA), garantindo que a instituição “não consegue lidar sozinha com a situação e precisa de ajuda urgente” porque a situação “é insustentável”.

  5. 7. Dez. 2023 · La semana pasada, el centro de Ter Apel pidió a la Cruz Roja prestar asistencia en la acogida. El servicio municipal de salud (GGD) también advirtió de la situación en un informe donde habla ...

  6. 7. Dez. 2023 · Je zou het misschien niet verwachten in een ruimte vol volksvertegenwoordigers, maar toch werd een Kamerlid gisteren bij de beëdiging uitgelachen om zijn achternaam. Toen PVV'er Jeremy Mooiman ...

  7. 7. Dez. 2023 · Wat bezoekers vooral wilden weten is of de NAM-plannen nu wel of niet goedkeuring krijgen van Den Haag en hoe hoog het smartengeld voor het gebied gaat zijn als de pompen weer aangeslingerd worden.