Yahoo Suche Web Suche

Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. 25. Mai 2024 · Precies 25 jaar geleden barstte de dioxinecrisis los in België, een tot dan ongezien voedselschandaal met verregaande gevolgen. De crisis leidt niet alleen tot een verkiezingsnederlaag voor de CVP van toenmalig premier Jean-Luc Dehaene, maar ook tot de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

  2. Vor einem Tag · Jean-Luc Dehaene (midden) en Wilfried Martens (rechts), de premiers die de jaren 80 en 90 tekenden Geld Staan we met nieuwe Europese begrotingsregels voor drastische besparingen zoals in de jaren 80 en 90?

  3. Vor 2 Tagen · 49 Jean-Luc Dehaene, ‘De Armoede in de Welvaartstaten’, De Gids Op Maatschappelijk Gebied, no. 56 (1965): 1067–71. 50 He mainly mentioned a Dutch report on the ‘lowest paid’, alongside works on the United States and France.

  4. Vor 3 Tagen · Whilst health inspectors flagged the issue in January 1999, the Federal Government, under the leadership of Christian democrat Jean-Luc Dehaene, of the centre-right Flemish Christian People's Party (CVP), did not act until several months later following leaks to the press. The opposition accused the Government of an attempted cover ...

  5. 3. Juni 2024 · Die Regierung unter Premierminister Jean-Luc Dehaene musste in den 1990er-Jahren dringend Maßnahmen ergreifen, um das Land fit für den Beitritt zur Europäischen Währungsunion zu machen. Ziel war es, das Haushaltsdefizit auf drei Prozent des BIP und die Verschuldung auf 60 % des BIP zu reduzieren. Mit einem Defizit von sieben ...

  6. 3. Juni 2024 · Het roept bij politiek analist Rik Van Cauwelaert herinneringen op aan de vierde staatshervorming onder premier Jean-Luc Dehaene begin jaren ‘90. Al wijst Van Cauwelaert in De Afspraak KIES24 wel op een belangrijk verschil.

  7. 1. Juni 2024 · Premier Jean-Luc Dehaene (CD&V) moest toen ook de financiën op orde brengen om België in de eurozone te krijgen. Een analoge onderhande­ling baarde in 1993 het SintMichie­lsakkoord en de vierde staatsherv­orming. Dertig jaar later kan de formule hernomen worden.