Yahoo Suche Web Suche

  1. Etwa 41 Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. Vikipedija yra universali, daugiakalbė interneto enciklopedija, kaip bendruomeninis projektas, pagal viki technologiją ir pamatinius principus kuriama daugybės savanorių bei išlaikoma iš paaukotų lėšų.

  2. The Lithuanian Wars of Independence, also known as the Freedom Struggles (Lithuanian: Laisvės kovos), refer to three wars Lithuania fought defending its independence at the end of World War I: with Bolshevik forces (December 1918 – August 1919), Bermontians (June 1919 – December 1919), and Poland (August 1920 – November 1920). The wars delayed international recognition of independent ...

  3. en.wikipedia.org › wiki › LithuaniaLithuania - Wikipedia

    The groundwork for written Lithuanian was laid in 16th and 17th centuries by Lithuanian noblemen and scholars, who promoted Lithuanian language, created dictionaries and published books – Mikalojus Daukša, Stanislovas Rapolionis, Abraomas Kulvietis, Jonas Bretkūnas, Martynas Mažvydas, Konstantinas Sirvydas, Simonas Vaišnoras-Varniškis.