Yahoo Suche Web Suche

Suchergebnisse

  1. Suchergebnisse:
  1. Erkân-ı Harbiye Mektebi 1848’de İstanbul Harbiye’de, “Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahâne Erkân-ı Harbiye Sınıfları” ile eğitim ve öğretime başlamış, Harp Okulu’nun 3’üncü ve 4’üncü sınıfları şeklinde oluşturulan bu okul, 1852’de “Taşkışla” diye bilinen bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi ...

  2. 1845 yılındaki Osmanlı padişahı I. Abdülmecid'in fermanı ile Emin Paşa, Fuad Paşa ve Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'den oluşan Askerî öğretim Kurulu tarafından alınan karar gereğince, kurmay subay yetiştirmek amacıyla, Mekteb-i Fünûn-u Harbiyye-i Şâhâne Erkân-ı Harbiye sınıfları adıyla Mekteb-i Harbiye'nin ...

  3. Ordunun kurmay subay ihtiyacını karşılamak üzere açılan erkânıharp sınıfı, Meşrutiyet döneminde Harbiyeden ayrılarak Erkân-ı Harbiyye Mektebi adıyla müstakil bir eğitim kurumu haline getirildi. Harbiye Mektebi 1847’den itibaren düzenli bir programa kavuştu. Prusya ve Fransa’dan askerî öğretmenler getirildi ...

  4. Bu kategoride toplam 131 sayfa bulunmaktadır ve şu anda bunların 131 tanesi görülmektedir. Kategori: Mekteb-i Erkân-ı Harbiye. Osmanlı İmparatorluğu'nda öğrenim gördüğü okula göre kişiler. Commons kategori bağlantısı Vikiveri'de tanımlı olan sayfalar.

  5. Mekteb-i Erkan-ı Harbiye (tam adı: Mekteb-i Erkan-ı Harbiyye-i Şahane) veya Erkan-ı Harbiye Mektebi, Osmanlı Ordusu 'na kurmay subay yetiştiren askeri okul. 1845 yılındaki Osmanlı padişahı I. Abdülmecid 'in fermanı ile Emin Paşa, Fuad Paşa ve Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'den oluşan Askeri öğretim Kurulu tarafından alınan karar gereğince, kurmay s...

  6. Bu kategoride sadece bir alt kategori bulunmaktadır. Mekteb-i Erkân-ı Harbiye ‎ (1 K) Kategori: Osmanlı İmparatorluğu'ndaki askerî okullar. Osmanlı Ordusu. 1848'de kurulan oluşumlar.

  7. Am 24. März 1924 zog sie unter dem neuen Namen Erkân-ı Harbiye Mektebi Müdürlüğü („Direktorium Generalstabsschule“) wieder auf das Gelände des Yıldız-Palasts. 1927 änderte sich der Name in Harp Akademisi Müdürlüğü („Direktorium Kriegsakademie“), später nach einer Fusion in Askeri Akademiler Komutanlığı („Kommandantur Militärakademien“).