Yahoo Suche Web Suche

 1. Etwa 20.300 Suchergebnisse

 1. Suchergebnisse:
 1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Mekteb-i Harbiye ve Erkân-ı Harbiye Mektebi ile ilgili temel ana kaynak, Kolağası Mehmed Esad tarafından yazılan “Mirat-ı Mekteb-i Harbiye” adlı eserdir. Ayrıca, Cumhuriyet Döneminde de Hüseyin Hüsnü Emir (Erkilet) tarafından yazılan “Erkân-ı Harbiye Meslek, Vezâif, Teşkilatı ...

 2. Anfang September 1909 zog die Schule in den Yıldız-Palast in die Prinzenabteilung (heute von der Yıldız Teknik Üniversitesi genutzt) um, wurde organisatorisch verselbständigt und bekam den Namen Mekteb-i Erkân-ı Harbiye („Schule der Generäle“).

 3. Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahâne Erkân-ı Harbiye Sınıfları (1848-1909) Erkân-ı Harbiye Mektebi (1909-1921) Mekteb-i Alî-yi Askerî (1923-1924) Erkân-ı Harbiye Mektebi Müdürlüğü (1924-1927) Harp Akademisi Müdürlüğü (1927-19??) Askerî Akademiler Komutanlığı (19??-1975) Kara Harp Akademisi (1975-2016)

  • Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahâne Erkân-ı Harbiye Sınıfları, (1848-1909), Erkân-ı Harbiye Mektebi (1909-1921), Mekteb-i Alî-yi Askerî, (1923-1924), Erkân-ı Harbiye Mektebi Müdürlüğü, (1924-1927), Harp Akademisi Müdürlüğü, (1927-19??), Askerî Akademiler Komutanlığı, (19??-1975), Kara Harp Akademisi, (1975-2016)
  • Tuğgeneral İlker Görgülü
 4. The Army War College, which resumed its activities under the name “Mekteb-i Alî-yi Askeri” (Superior Military School) in a building which is now the rectorate building of Istanbul University in Beyazıt/İstanbul on 13 October 1923, was renamed as “Erkân-ı Harbiye Mektebi Müdürlüğü” (Directorate of the Staff Officer College) on 24 March 1924 and w...

 5. Kara Harp Enstitüsünün tarihçesi 1848’de İstanbul/Harbiye’de eğitim ve öğretime başlayan “Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahâne Erkân-ı Harbiye Sınıfları” ile başlar. Harp Okulunun 3’üncü ve 4’üncü sınıfları olarak oluşturulan Kara Harp Enstitüsü, 1852’de “Taşkışla” diye bilinen bugünkü İstanbul ...

 6. Turkish Military Academy cadets military parade, Kızılay. The Turkish Military Academy ( Turkish: Kara Harp Okulu) is a four-year co-educational military academy and part of the National Defence University. It is located in the center of Ankara, Turkey.